Wrocławski program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) opiera się na dwóch zasadniczych filarach – dostarczeniu Państwu wiedzy oraz darmowych szczepień przeciwko HPV dla Państwa dzieci.

W ramach działań edukacyjnych Państwo oraz Państwa dzieci możecie skorzystać z:

  1. Materiałów informacyjnych dostępnych na stronie internetowej Programu oraz dostarczanych drogą pocztową.
  2. Zajęć edukacyjnych na temat profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego dla uczniów 7. klas szkół podstawowych. Zajęcia oparte na materiałach przygotowanych przez ekspertów (film edukacyjny, prezentacja multimedialna oraz gra – quiz wiedzy) poprowadzą nauczyciele, którzy wcześniej przechodzą szkolenia prowadzone przez specjalistów.

Bezpłatne szczepienia:

Darmowe szczepienia przeciwko HPV oferowane są dzieciom mieszkającym we Wrocławiu, które w danym roku kalendarzowym ukończyły lub ukończą 13. rok życia i których przynajmniej jeden z rodziców rozlicza PIT we Wrocławiu. Jeśli Państwa dziecko przekroczyło wymagany wiek, ale nie otrzymało bezpłatnej szczepionki w ramach wcześniejszych edycji programu – można zwrócić się do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia (e-mail: Joanna.bisiecka-szymczak@um.wroc.pl, tel: +48 717777936) z prośbą o możliwość zaszczepienia w ramach aktualnej edycji programu.

Jak skorzystać z darmowych szczepień?

W październiku 2022 rodzice dzieci objętych darmowymi szczepieniami powinni spodziewać się telefonu z punktu szczepień. Szczepienia realizowane są w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej, do których zadeklarowane są dzieci. Innymi słowy – realizacja szczepienia przeciwko HPV nie odbiega od innych szczepień ochronnych, które otrzymują dzieci, a szczepionka przewidziana dla Państwa dziecka będzie czekać w poradni, do której jest zadeklarowane. Jeśli z jakiegoś powodu w październiku nie otrzymają Państwo telefonu z zaproszeniem, a dziecko spełnia kryteria Programu – warto zadzwonić do poradni POZ.

Po ustaleniu terminu, wystarczy stawić się wraz z dzieckiem na wizytę. Tak jak w przypadku każdego innego szczepienia, najpierw lekarz zbada dziecko. Jeśli zostanie zakwalifikowane do szczepienia – wykwalifikowana pielęgniarka poda szczepionkę. Po upływie minimum 6 miesięcy od pierwszej dawki należy ponownie zgłosić się do poradni w celu podania drugiej dawki szczepienia. Takie postępowanie gwarantuje zapewnienie optymalnej ochrony przed HPV, a tym samym przed rakiem szyjki macicy oraz innymi chorobami nowotworowymi będącymi następstwem zakażenia HPV.