E-mail: wzd@um.wroc.pl
Tel. +48 71 777 71 31

Adres:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
ul. G. Zapolskiej 4 50-032 Wrocław