O programie

Wrocławski program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) to realizowany od 2010 roku program, obejmujący szereg działań edukacyjnych dla nastolatek/-tków oraz zapewniający bezpłatne szczepienia przeciwko HPV dla 13-letnich Wrocławianek i Wrocławian. Zasady jego funkcjonowania odpowiadają założeniom Światowej Organizacji Zdrowia.

Głównym organizatorem Programu jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia. Warsztaty edukacyjne dla dzieci oraz oraz liczne materiały informacyjne, które otrzymują Państwo w ramach Programu są wspólnym dziełem ekspertów z dziedzin onkologii, pediatrii i chorób infekcyjnych, wakcynologii, ginekologii i położnictwa oraz zdrowia publicznego I epidemiologii. Każdego roku dokładamy wszelkich starań, aby w przystępny sposób dostarczyć Państwu aktualną wiedzę opartą na wiarygodnych źródłach medycznych.

Przyświeca nam jeden cel – zmniejszenie zachorowalności na raka szyjki macicy oraz inne choroby wywoływane przez wirusy brodawczaka ludzkiego. Chcemy, aby Wrocławianki i Wrocławianie potrafili świadomie dokonywać wyborów, gwarantujących bezpieczeństwo zdrowotne dla siebie i swoich dzieci.

Organizatorzy

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA, DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH, WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH, 50-032 WROCŁAW, UL. G. ZAPOLSKIEJ 4

Joanna Bisiecka-Szymczak
Joanna.Bisiecka-Szymczak@um.wroc.pl
+48 717777936


Realizator: Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ; ul. Podróżnicza 26/28; 53-208 Wrocław

Koordynator programu:

Piotr Wanatowicz
pwanatowicz@spzoz.wroc.pl
722-002-018


Realizatorzy zadań programu: Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna we Wrocławiu; Wrocławskie Szkoły Podstawowe; Punkty Szczepień


Patronat naukowy nad programem: Prof. dr hab. Leszek Szenborn Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Prof. dr hab. Lidia Hirnle Kierownik I Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu