HPV to akronim anglojęzycznej nazwy wirusów brodawczaka ludzkiego – Human Papilloma Virus. Mianem HPV określa się grupę niemal 200 “spokrewnionych” ze sobą wirusów, które różnią się potencjałem chorobotwórczym. Konkretne rodzaje wirusów określamy numerami. Niektóre z nich (np. 6 i 11) wywołują brodawki skórne – były to pierwsze zmiany chorobowe łączone z HPV. Właśnie dlatego całą grupę nazwano wirusami brodawczaka. Nowsze badania, z przełomu XX i XXI wieku wykazały, że inne typy wirusów HPV (przede wszystkim 16, 18, a także 31, 33, 45, 52 i 58) związane są z dużo poważniejszymi problemami. Wirusy te wywołują zmiany, prowadzące do rozwoju nowotworów: raka szyjki macicy, raka sromu i raka pochwy u kobiet; raka prącia u mężczyzn; a także raka odbytu oraz nowotworów głowy i szyi u osób obojga płci (więcej na ten temat tutaj – HPV a nowotwory). Szczepienia przeciwko HPV pozwalają zapobiec zakażeniom najczęstszymi typami wirusów HPV i znacznie zmniejszyć ryzyko wymienionych chorób. Światowa Organizacja Zdrowia umieściła szczepienie przeciwko HPV na liście najważniejszych metod walki z nowotworami na świecie.

 

Opracowano na podstawie:

  • Dennis L. Kasper, Anthony S. Fauci. Choroby zakaźne. Tom II, sekcja V, rozdz 86: Zakażenia ludzkimi wirusami brodawczaka. 2012, wyd. Czelej
  • Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (International Agency Research on Cancer, IARC). IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans. Lyon, France : WHO, 2007. Volume 90: Human papillomaviruses
  • Bruni L, Barrionuevo-Rosas L, Albero G, Serrano B, Mena M, Gómez D, Muñoz J, Bosch FX, de Sanjosé S. Human Papillomavirus and Related Diseases in the World. Summary Report. ICO/IARC Information Centre on HPV and Cancer (HPV Information Centre). s.l. : ICO/IARC, 27 July 2017
  • Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization, WHO). Cancer Key Facts. [Online] 02 02, 2018. [Cited: 08 13, 2018.] http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer.

Opracowała dr n. med. Kamila Ludwikowska; Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.