Wrocławski program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) opiera się na dwóch zasadniczych filarach – dostarczeniu Państwu wiedzy oraz darmowych szczepień przeciwko HPV dla Państwa córek.

W ramach działań edukacyjnych Państwo oraz Państwa dzieci mogą skorzystać ze:

  1. Spotkań edukacyjnych z lekarzami z Dolnośląskiego Centrum Onkologicznego we Wrocławiu lub Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych we Wrocławiu. Warsztaty edukacyjne oraz możliwość rozmowy ze specjalistami będą zapewnione podczas zebrań z rodzicami w szkołach, do których uczęszczają Państwa dzieci.
  2. Materiałów informacyjnych w wersji drukowanej, przekazywanych za pośrednictwem szkoły oraz drogą pocztową.
  3. Zajęć edukacyjnych na temat profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego dla uczniów 7. klas szkół podstawowych. Zajęcia oparte na materiałach przygotowanych przez ekspertów (film edukacyjny, prezentacja multimedialna oraz gra – quiz wiedzy) poprowadzą nauczyciele, którzy wcześniej przechodzą szkolenia prowadzone przez specjalistów.

Jak skorzystać z zajęć edukacyjnych?

Każda publiczna szkoła podstawowa we Wrocławiu jest objęta Programem, wystarczy zapytać w szkole kiedy można spodziewać się spotkania z lekarzem (zwykle podczas ostatnich w roku szkolnym zebrań z rodzicami dzieci klas 6. lub pierwszych zebrań dla rodziców dzieci klas 7.) i przyjść na wyznaczone zebranie z rodzicami.

Bezpłatne szczepienia:

Darmowe szczepienia przeciwko HPV oferowane są dziewczynkom mieszkającym we Wrocławiu, które w danym roku kalendarzowym ukończyły lub ukończą 13. rok życia. Szczepienie jest także bezpłatne dla 13-letnich dziewcząt, których przynajmniej jeden z rodziców rozlicza PIT we Wrocławiu. Jeśli Państwa córka przekroczyła wymagany wiek, ale nie otrzymała dotąd bezpłatnej szczepionki – można zwrócić się do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia (tel. 71 777 79 36 lub e-mail: wzd@um.wroc.pl) z prośbą o możliwość zaszczepienia w ramach programu.

Jak skorzystać z darmowych szczepień?

Na początku roku szkolnego rodzice dziewcząt objętych darmowymi szczepieniami powinni regularnie zaglądać do skrzynki pocztowej. Pojawi się w niej zaproszenie na szczepienie dla córki. Szczepienia realizowane są w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej, do których zadeklarowane są dzieci. Innymi słowy – realizacja szczepienia przeciwko HPV nie odbiega od innych szczepień ochronnych, które otrzymują dzieci, a szczepionka przewidziana dla Państwa córki będzie na nią czekać w poradni do której jest zadeklarowana. Jeśli z jakiegoś powodu we wrześniu nie otrzymają Państwo listu z zaproszeniem, a córka spełnia kryteria Programu – warto zadzwonić do poradni POZ.

Po ustaleniu terminu, wystarczy stawić się na wizytę z córką. Tak jak w przypadku każdego innego szczepienia, najpierw lekarz zbada dziecko. Jeśli dziewczynka zostanie zakwalifikowana do szczepienia – wykwalifikowana pielęgniarka poda szczepionkę. Po upływie 6 miesięcy od pierwszej dawki – należy ponownie zgłosić się do poradni – w celu podania 2. dawki szczepienia. Takie postępowanie gwarantuje zapewnienie optymalnej ochrony przed HPV, a tym samym przed rakiem szyjki macicy.